Strona 1
Zwykły wpis

Dlaczego warto ubezpieczyć swój pojazd w firmie Ergo Hestia?

Każdy kierowca zastanawia się, jak najkorzystniej ubezpieczyć swój samochód. W Polsce działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych, których oferty można znaleźć na oddzielnych stronach internetowych. Ergo Hestia jest jedną z firm, które pozwalają na wykupienie różnego typu ubezpieczeń komunikacyjnych. Cenę składki ubezpieczeniowej można sprawdzić, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie internetowej firmy.

Rozszerzona polisa OC

Podstawowym ubezpieczeniem dla każdego kierowcy jest polisa OC. Zabezpiecza przed skutkami zdarzeń wywołanych przez osobę ubezpieczoną. W firmie Ergo Hestia kierowca może liczyć na korzyści takie jak Bezpośrednia Likwidacja Szkód oraz dodatkowe usługi, bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Szkodę komunikacyjną można zgłosić do swojej firmy ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność za kolizję. Ergo Hestia bierze na siebie odpowiedzialność za kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy, a także oferuje szybką pomoc drogową.

Ubezpieczenie Car Assistance

Kolejne korzyści można odnieść po wykupieniu ubezpieczenia Car Assistance. Ergo Hestia pokrywa wtedy koszt udzielenia pomocy kierowcy na drodze, nawet w trybie całodobowym. Obejmuje to nie tylko serwis w trakcie podróży, ale także wsparcie podczas usuwania awarii w miejscu zamieszkania. Pewną nowością jest zabezpieczenie transportu roweru lub możliwość pokrycia kosztów serwisu rowerowego.

Ochrona w ramach Autocasco

Ergo Hestia pozwala także na ubezpieczenie bagażu przewożonego w aucie. Dotyczy to przedmiotów osobistych, w tym urządzeń mobilnych, a więc smartfonów, tabletów i laptopów. Przez cały okres obowiązywania umowy może być zachowywana stała suma ubezpieczenia. Ponadto Ergo Hestia gwarantuje ochronę utraty zniżki w ramach ubezpieczenia Autocasco. Udogodnienia te powodują, że do kalkulacji odszkodowania stosowana jest wartość auta z dnia podpisania umowy, a zniżki nie są tracone nawet po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej. W niektórych przypadkach warunkiem może być jednak przedłużenie polisy AC na następny rok bez zmiany parametrów.

iHestia, czyli pełna obsługa online

Polisy proponowane przez firmę Ergo Hestia można wykupić bez wychodzenia w domu przez Internet. Służy do tego serwis o nazwie iHestia, dzięki któremu można dokonać pełnej obsługi umowy, a także zgłaszać szkody komunikacyjne. W ten sam sposób możliwe jest dokonanie zgłoszenia zakupu lub sprzedaży pojazdu, jak również pobieranie ważnych dokumentów w wersji cyfrowej. Składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na raty, dzięki czemu koszt ubezpieczenia w firmie Ergo Hestia nie będzie wiązał się z nadmiernym obciążeniem domowego budżetu.

Zwykły wpis

Jak działa ubezpieczenie Autocasco w popularnej firmie Ergo Hestia?

Ubezpieczenie Autocasco należy do usług, które nie są obowiązkowe w naszym kraju. Korzysta z nich jednak duża grupa kierowców. Polisa AC pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami zdarzeń, które mogą być wywołane przez osoby trzecie, bez względu na winę kierowcy. Z tego powodu warto przyjrzeć się ofercie znanej firmy Ergo Hestia, która specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Ochrona przed różnego typu zdarzeniami

Ubezpieczenie Autocasco pozwala na pokrycie szkód spowodowanych bez udziału osoby wykupującej polisę. Firmy ubezpieczeniowe w różny sposób kształtują ofertę, ponieważ jest to polisa w żaden sposób nieregulowana przez polskie przepisy. W firmie Ergo hestia do kupienia online Autocasco obejmuje pojazd wraz z wyposażeniem, lecz nie dotyczy to elementów montowanych samodzielnie przez kierowcę. Wśród zdarzeń objętych ochroną warto wyróżnić następujące sytuacje:

– zderzenie z innym pojazdem,

– zderzenie z innym samochodem lub zwierzęciem,

– zderzeniem z przedmiotem z zewnątrz pojazdu,

– akt wandalizmu,

– pożar lub zatopienie,

– działanie czynnika chemicznego,

– działanie czynnika termicznego,

– kradzież pojazdu lub jego części,

– kradzież elementów wyposażenia,

– próba włamania.

Korzystne rozszerzenia ubezpieczenia

Ponadto Ergo Hestia pozwala na rozszerzenie podstawowego zakresu ochrony o takie kwestie jak zabezpieczenie przewożonego bagażu, a także możliwość stosowania stałej sumy ubezpieczenia. W przypadku bagażu może ona wynosić 5000 zł. Wartość pojazdu fabrycznie nowego jest przyjmowana w kwocie widocznej na fakturze sprzedaży, jednak musi być ona dostarczona najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od zakupu auta.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie Autocasco nie chroni przed wszystkimi zdarzeniami, z jakimi kierowca może spotkać się na drodze. Wśród różnych wyłączeń odpowiedzialności Ergo Hestia podaje uszkodzenia wyrządzone w sposób umyślny, a także zniszczenia o wartości mniejszej niż 500 zł. Na wypłatę odszkodowania nie możemy również liczyć w sytuacji, gdy pojazd był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jeśli do uszkodzenia doszło podczas transportu toksycznych substancji albo gazów.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat polisy można znaleźć na stronie internetowej firmy Ergo Hestia. Ubezpieczenie może być wykupione w całości przez Internet, a w razie dodatkowych pytań warto skonsultować się z pracownikiem firmy telefonicznie. Składka ubezpieczeniowa może być opłacona jednorazowo lub w ratach, co powoduje, że wykupienie rozszerzonego ubezpieczenia nie wymaga nadmiernego obciążania budżetu domowego.

Zwykły wpis

Co daje przygotowanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument, który należy przygotować na miejscu kolizji. Dzięki temu osoba poszkodowana może zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, aby uzyskać stosowne odszkodowanie. Nie ma potrzeby wzywania funkcjonariuszy Policji, można natomiast usunąć szybko skutki wypadku. Aby oświadczenie sprawcy kolizji mogło być wykorzystane, musi zawierać szereg konkretnych informacji. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Kolizja czy wypadek?

Zanim rozpoczniemy działania, najpierw trzeba sprawdzić, czy bierzemy udział w kolizji, czy w wypadku drogowym. Jeśli uszkodzeniom aut towarzyszą obrażenia ciała ludzi, zdarzenie jest fachowo określane jako wypadek i wezwanie funkcjonariuszy Policji jest obowiązkowe. Dokonają oni analizy wszystkich faktów, wskażą osobę odpowiedzialną za zdarzenie i przekażą wszystkie ważne dokumenty osobie poszkodowanej. Jeżeli jednak zniszczenia dotyczą wyłącznie pojazdów, zdarzenie można zakwalifikować jako kolizję. Właśnie w takiej sytuacji można przygotować oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. 

Treść dokumentu

Polskie przepisy nie określają dokładnie formy, jaką musi zachowywać oświadczenie sprawcy kolizji. W Internecie dostępne są gotowe wzory, ale w praktyce mało który kierowca z nich korzysta. Kolizję na drodze trudno przewidzieć, a dokument najlepiej sporządzić natychmiast na miejscu zdarzenia. W przeciwnym razie właściciele aut mogą nie pamiętać dobrze wszystkich okoliczności i przebiegu kolizji. Dlatego oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może być zapisane na zwykłej kartce papieru. Wystarczy, że w treści zostaną uwzględnione ważne informacje, w tym następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców uczestniczących w kolizji,

– adresy zamieszkania lub do korespondencji.

– numery i serie dokumentów tożsamości (najlepiej dowodów osobistych),

– numery i kategorie posiadanych praw jazdy,

– marki i modele samochodów,

– numery rejestracyjne samochodów,

– numery VIN aut (numery nadwozia),

– opis przebiegu zdarzenia,

– dane wszystkich właścicieli aut,

– dane świadków zdarzenia,

– informacje o polisie OC ubezpieczeniowej pojazdu sprawcy.

Ważne informacje

Zapisy muszą uwzględniać dane wszystkich współwłaścicieli pojazdów, bez względu na ilość ich udziałów. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej powinny zawierać numer polisy, jej okres ważności oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto w treści jeden z kierowców musi jednoznacznie brać na siebie odpowiedzialność za wywołanie kolizji. Oświadczenie sprawcy kolizji musi być podpisane przez obie strony. Dokument stanowi podstawę wypłaty odszkodowania, które powinno znaleźć się na rachunku bankowym osoby poszkodowanej w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.