Co daje przygotowanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument, który należy przygotować na miejscu kolizji. Dzięki temu osoba poszkodowana może zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, aby uzyskać stosowne odszkodowanie. Nie ma potrzeby wzywania funkcjonariuszy Policji, można natomiast usunąć szybko skutki wypadku. Aby oświadczenie sprawcy kolizji mogło być wykorzystane, musi zawierać szereg konkretnych informacji. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Kolizja czy wypadek?

Zanim rozpoczniemy działania, najpierw trzeba sprawdzić, czy bierzemy udział w kolizji, czy w wypadku drogowym. Jeśli uszkodzeniom aut towarzyszą obrażenia ciała ludzi, zdarzenie jest fachowo określane jako wypadek i wezwanie funkcjonariuszy Policji jest obowiązkowe. Dokonają oni analizy wszystkich faktów, wskażą osobę odpowiedzialną za zdarzenie i przekażą wszystkie ważne dokumenty osobie poszkodowanej. Jeżeli jednak zniszczenia dotyczą wyłącznie pojazdów, zdarzenie można zakwalifikować jako kolizję. Właśnie w takiej sytuacji można przygotować oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. 

Treść dokumentu

Polskie przepisy nie określają dokładnie formy, jaką musi zachowywać oświadczenie sprawcy kolizji. W Internecie dostępne są gotowe wzory, ale w praktyce mało który kierowca z nich korzysta. Kolizję na drodze trudno przewidzieć, a dokument najlepiej sporządzić natychmiast na miejscu zdarzenia. W przeciwnym razie właściciele aut mogą nie pamiętać dobrze wszystkich okoliczności i przebiegu kolizji. Dlatego oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może być zapisane na zwykłej kartce papieru. Wystarczy, że w treści zostaną uwzględnione ważne informacje, w tym następujące dane:

– imiona i nazwiska kierowców uczestniczących w kolizji,

– adresy zamieszkania lub do korespondencji.

– numery i serie dokumentów tożsamości (najlepiej dowodów osobistych),

– numery i kategorie posiadanych praw jazdy,

– marki i modele samochodów,

– numery rejestracyjne samochodów,

– numery VIN aut (numery nadwozia),

– opis przebiegu zdarzenia,

– dane wszystkich właścicieli aut,

– dane świadków zdarzenia,

– informacje o polisie OC ubezpieczeniowej pojazdu sprawcy.

Ważne informacje

Zapisy muszą uwzględniać dane wszystkich współwłaścicieli pojazdów, bez względu na ilość ich udziałów. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej powinny zawierać numer polisy, jej okres ważności oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto w treści jeden z kierowców musi jednoznacznie brać na siebie odpowiedzialność za wywołanie kolizji. Oświadczenie sprawcy kolizji musi być podpisane przez obie strony. Dokument stanowi podstawę wypłaty odszkodowania, które powinno znaleźć się na rachunku bankowym osoby poszkodowanej w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.