Jak działa ubezpieczenie Autocasco w popularnej firmie Ergo Hestia?

Ubezpieczenie Autocasco należy do usług, które nie są obowiązkowe w naszym kraju. Korzysta z nich jednak duża grupa kierowców. Polisa AC pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami zdarzeń, które mogą być wywołane przez osoby trzecie, bez względu na winę kierowcy. Z tego powodu warto przyjrzeć się ofercie znanej firmy Ergo Hestia, która specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Ochrona przed różnego typu zdarzeniami

Ubezpieczenie Autocasco pozwala na pokrycie szkód spowodowanych bez udziału osoby wykupującej polisę. Firmy ubezpieczeniowe w różny sposób kształtują ofertę, ponieważ jest to polisa w żaden sposób nieregulowana przez polskie przepisy. W firmie Ergo hestia do kupienia online Autocasco obejmuje pojazd wraz z wyposażeniem, lecz nie dotyczy to elementów montowanych samodzielnie przez kierowcę. Wśród zdarzeń objętych ochroną warto wyróżnić następujące sytuacje:

– zderzenie z innym pojazdem,

– zderzenie z innym samochodem lub zwierzęciem,

– zderzeniem z przedmiotem z zewnątrz pojazdu,

– akt wandalizmu,

– pożar lub zatopienie,

– działanie czynnika chemicznego,

– działanie czynnika termicznego,

– kradzież pojazdu lub jego części,

– kradzież elementów wyposażenia,

– próba włamania.

Korzystne rozszerzenia ubezpieczenia

Ponadto Ergo Hestia pozwala na rozszerzenie podstawowego zakresu ochrony o takie kwestie jak zabezpieczenie przewożonego bagażu, a także możliwość stosowania stałej sumy ubezpieczenia. W przypadku bagażu może ona wynosić 5000 zł. Wartość pojazdu fabrycznie nowego jest przyjmowana w kwocie widocznej na fakturze sprzedaży, jednak musi być ona dostarczona najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od zakupu auta.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie Autocasco nie chroni przed wszystkimi zdarzeniami, z jakimi kierowca może spotkać się na drodze. Wśród różnych wyłączeń odpowiedzialności Ergo Hestia podaje uszkodzenia wyrządzone w sposób umyślny, a także zniszczenia o wartości mniejszej niż 500 zł. Na wypłatę odszkodowania nie możemy również liczyć w sytuacji, gdy pojazd był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jeśli do uszkodzenia doszło podczas transportu toksycznych substancji albo gazów.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat polisy można znaleźć na stronie internetowej firmy Ergo Hestia. Ubezpieczenie może być wykupione w całości przez Internet, a w razie dodatkowych pytań warto skonsultować się z pracownikiem firmy telefonicznie. Składka ubezpieczeniowa może być opłacona jednorazowo lub w ratach, co powoduje, że wykupienie rozszerzonego ubezpieczenia nie wymaga nadmiernego obciążania budżetu domowego.